strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działka o pow. 0,1813 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1813 ha
Cena wywoławcza: 130 209,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 292/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza 20 w Zakopanem odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

niezabudowanej, położonej w miejscowości Gliczarów Dolny, gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka nr 143/5 o powierzchni 0,1813 ha. Nieruchomość nieogrodzona, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku  południowym, przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia oraz w płn.-zach. narożniku posadowiony jest żelbetowy słup napięcia. Na działce od strony drogi posadowiony jest słup średniego napięcia z transformatorem. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biały Dunajec w przeważającej części przewidziano jako teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji nieuciążliwej – projektowanie, posiadające zgodę na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz w niewielkiej części w terenach RM – zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcji nieuciążliwej – projektowanie, nie posiadające zgody na wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego – rezerwy. Dostęp bezpośredni do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie jedynie w sieć energetyczną. Działka o ponadprzeciętnych walorach widokowych.

 

Nieruchomość objęta KW nr NS1Z/00047499/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem.

Obecnymi właścicielami tej nieruchomości są:

(…) Właściciel/dłużnik w związku ze skargą paulińską: Władysław Smalec, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 142/46.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173 613,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 130 209,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 361,30 zł, najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W związku z faktem, że egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc, nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia; gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoże dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliczarów Dolny
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone