strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny, pow. 93,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-13
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, pow. 93,60 m2
Cena wywoławcza: 313 157,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1025/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Krakowie przy ul. Turniejowej  59/3, stanowiący własność dłużnika  (…). Egzekwowane prawo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr  KR1P/00218619/8. Egzekwowany lokal mieszkalny  znajduje się na 2 kondygnacji (I piętro), składa się z trzech pokoi (z możliwością wydzielenia czwartego pokoju), kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi 93,60 m2. Lokal wchodzi w skład zasobów mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych” z siedzibą w Krakowie.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 417 543,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 313 157,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 41 754,30 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1025/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Turniejowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone