strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CONCORDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 1 780 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

Syndyk masy upadłości CONCORDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż Zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Szwalnia”, w skład której wchodzi:

 

1. Nieruchomość przemysłowa zabudowana w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Legnicy przy ul. Głogowskiej nr 49-57, obręb  0004 Czarny Dwór nr 628/7 o pow. 11 108 m2, nr 628/8 o pow. 4 631 m2 oraz działki nr 628/9  o pow. 1 975 m2 objętych księgą wieczystą nr LE1L/00046760/5 oraz działki nr 628/5  o pow. 50 m2  objętej księgą wieczystą nr LE1L/00046761/2 – o łącznej powierzchni działek 17 764 m2 wraz z budynkami, w tym budynek produkcyjny z parterowymi przybudówkami o pow. użytk. 2 555 m2, budynek magazynu surowca o pow. użytk. 242 m2, budynek socjalno-warsztatowy o pow. użytk. 765 m2, budynek magazynu dzianin o pow. użytk. 627 m2, budynek portierni o pow. użytk. 231 m2 i budynek kotłowni o pow. użytk. 337 m2 wraz z budowlami oraz pełną infrastrukturą techniczną.

2. Ruchomości wg wykazu na dzień ogłoszenia przetargu:

   -  środki trwałe grupy 3, 4, 5, 6, 7 i 8,

   -  wyroby gotowe,

   -  materiały, półprodukty i produkty w toku,

   -  wyposażenie.

3. Wartości niematerialne i prawne

 

za cenę wywoławczą 1 780 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Zakładzie produkcyjnym upadłego w Legnicy (59-220), ul. Głogowska 49-57. Warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który jest do wglądu w Zakładzie produkcyjnym upadłego jw. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg” w terminie14 dni licząc od daty emisji obwieszczenia w prasie na adres upadłego: Concordia sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 59-220 Legnica, ul. Głogowska 49-57. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości w BZ WBK S. A. O. Legnica nr 28 1090 2066 0000 0001 3111 8945. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań oraz prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, w tym jego unieważnienie bez podania przyczyn. Wszelkie informacje o sprzedaży można uzyskać w zakładzie produkcyjnym upadłego lub pod nr tel. 604 147 318 i 600 538 538.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.docx

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna2.doc

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Głogowska
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone