strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Bank Spółdzielczy w Bystrej
Sprzedaż wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż wierzytelności
Cena wywoławcza: 542 800,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Bank Spółdzielczy w Bystrej, 43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3

 

działając na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r, o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 18, poz. 82 z póź. zmianami) zaprasza zainteresowanych do rokowań mających na celu sprzedaż wymagalnej wierzytelności przysługującej Bankowi od dłużnika:

GANT DEVELOPMENT SA UL. RYNEK 28, 59-200 LEGNICA.

Kwota wierzytelności 542 800,00 zł + odsetki ustawowe naliczone od dnia 28.03.2014 r. Wierzytelność z tytułu niewykupionych obligacji zabezpieczonych hipoteką łączną na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Rynek 60 objętych KW nr WR1K/00277417/8, WR1K/00277403/7, WR1K/00277404/4, WR1K/00277406/8, WR1K/00277407/5, WR1K/00277409/9, WR1K/00277411/6, WR1K/00277412/3.

Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może się zwiększyć o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów windykacji lub zmniejszyć o dokonane spłaty. Rokowania zostaną podjęte z osobami które w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłoszą w Banku Spółdzielczym w Bystrej ul. Zdrojowa 3 pisemne oferty nabycia wierzytelności, proponowaną cenę nabycia i sposób zapłaty, w przypadku osób prowadzących działalność – aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON.

O terminie i miejscu dalszych rokowań Bank Spółdzielczy poinformuje wszystkich zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach. Uczestnikami rokowań nie mogą być dłużnicy oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z póź. zmianami. Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności uzyskać można w Banku Spółdzielczym w Bystrej pod nr tel. 691 519 632. Bank zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do rokowań oraz odstąpienia od sprzedaży wierzytelności bez podania przyczyny. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrocław
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone