strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Działka o pow. 0,39404 ha wraz z budynkiem sanatoryjnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,39404 ha wraz z budynkiem sanatoryjnym
Cena wywoławcza: 552 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 218/15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 lipca 2016 r. o godz. 11:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku sanatoryjnego, położonego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Izerskiej nr 12, gmina Świeradów-Zdrój. Budynek sanatoryjny położony jest na działce gruntu nr 18/1 o powierzchni 0,1869 ha. Działka gruntu 18/2 o powierzchni 0,39404 ha jest niezabudowana i okala działkę nr 18/1. Budynek sanatoryjny  wzniesiony jest ok. 1907 r., w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, o kubaturze 4  239 m3, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia magazynowe, socjalne, korytarze, kotłownie, pokoje, pomieszczenia edukacyjne, toalety o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 911,20 m2.

Komornik podkreśla, iż w księdze wieczystej  o nr KW JG1S/00009037/7 w dziale I-O widnieje niezgodność wpisu dotyczącego działki gruntu nr 18 z wpisem w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonym przez Starostę Lubańskiego. W księdze wieczystej nie został ujawniony podział ww. działki na działki 18/1 oraz 18/2.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa  do dnia 5.12.2089 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00009037/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  737 000,00 zł 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 552 750,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 73 700,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S. A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika).  Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa os

ób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Izerska
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone