strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o łącznej pow. 0,5097 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-13
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o łącznej pow. 0,5097 ha.
Cena wywoławcza: 9 913,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 953/12 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2016 r. o godz. 13:00

 

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaniu, sala nr 3 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płóczki Górne, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działki ewidencyjne nr 578/3 i nr 578/5, o łącznej powierzchni 0,5097 ha. Działki nieużytkowane, działka nr 578/3 położona na łagodnym wzniesieniu, nieużytkowana, na działce słup elektryczny betonowy, jednoramienny, dostęp komunikacyjny drogą gruntową do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej przebiegającej przez wieś, działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – tereny zabudowy. Działka nr 578/5, teren płaski, porośnięta miejscami samosiewami młodych brzózek, wiek ok. 3-5 lat bez wartości użytkowej, nieużytkowana, zachwaszczona, dostęp komunikacyjny bezpośrednio z drogi. Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00027998/3.

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej oszacowany jest na kwotę: 14 870,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 913,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 1 487,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 9:00 lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płóczki Górne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone