strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Działka o pow. 1 347 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 347 m2
Cena wywoławcza: 333 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 840/15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 13:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Targowej 5, na działce ewidencyjnej nr 320 o powierzchni  działki 1 347 m2.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony ok. 2002 r. w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi, kuchnię + jadalnię, łazienkę na parterze + pomieszczenie łazienki do wykończenia na poddaszu, komunikację o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 154,20 m2 oraz garaż jednostanowiskowy o powierzchni 16,60 m2, wbudowany w bryłę budynku i kotłownię o powierzchni 9,30 m2 i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,90 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego oraz z kominka z płaszczem wodnym. Stan prawny nieruchomości wynikający z dokumentów jest niezgodny ze stanem faktycznym, ponieważ w księdze wieczystej KW JG1S/00023233/5, nie został ujawniony budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 320. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowi własność dłużników.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr  KW JG1S/00023233/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 444 000,00 zł.   

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 333 000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 44 400,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej n

ieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.           

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Targowa
Miasto: Gryfów Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone