strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kozłowski Mirosław w upadłości
Lokal mieszkalny o pow. 54,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 54,00 m2
Cena wywoławcza: 123 900,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK ZAPRASZA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż: prawa własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Słupsku przy ul. Kołłątaja 27/2 o powierzchni użytkowej 54,00 m2 z przynależną piwnicą
o pow. 13,31 m2 z udziałem wynoszącym 245/1000 części w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki
nr 335/48 obr. 0006,6 o powierzchni 724 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Słupsku nr SL1S/00083378/4:

1. cena wywoławcza wynosi 123 900,00 złotych (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych),

2. termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

3. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości zawierającej:

- nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

- aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, przy spółka z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh,

- oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż 123 900,00 złotych, oraz sposób i termin jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że: zapoznał się z przedmiotem przetargu i zobowiązuje się pokryć opłaty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu,

4. dowód wpłaty wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na rachunek NRB 37 1060 0076 0000 3300 0059 1690,

5. oferty  należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 29.06.2016 r. godz. 15:30 ze wskazaniem sygn. akt VI GUp of 15/15 i dopiskiem „przetarg na zakup lokalu ul. Kołłątaja 27/2”. W przypadku składania ofert  za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data wpływu do Sądu,

6. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30.06.2016 r., w sali nr 411
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul Szarych Szeregów 13 o godz. 14:20.

Okazanie nieruchomości i szczegóły u syndyka: ul. Wojska Polskiego 43/4 w Słupsku tel. 602 627 618.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kołłątaja
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone