strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działki zabudowane i niezabudowane położone w Rawiczu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane i niezabudowane położone w Rawiczu
Cena wywoławcza: 36 459,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 41/13
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900

 

I.

 

w dniu  18 lipca 2016 r. o godz. 9:10

 

odbędą się

 

PIERWSZE LICYTACJE

 

następujących nieruchomości oznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz jako tereny przemysłu i usług z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej:

 

1) prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2821/10, 2821/9, 1003/6, 1003/7, 1003/9 położonych w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej, pow. rawicki.  Nieruchomość obejmuje KW  [NKW: PO1R/00002887/0].

Suma oszacowania działek nr 2821/10, 2821/9, 1003/6, 1003/7, 1003/9 wynosi 48 613,00 zł, zaś cena wywołania wynosi  36 459,75 zł, rękojmia wynosi 4 861,30 zł;

 

2) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1004, 1006/5 położone w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej, pow. rawicki. Działka nr 1004 zabudowana jest częścią budynku użytkowego o pow. użytkowej 290,13 m2 z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi z halą produkcyjną. Nieruchomości objęte KW [NKW: PO1R/00042623/4],

- prawo własności do nieruchomości położonych w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonych jako działki nr 1003/5, 1003/8, 2821/11, 2821/12. Działka nr 1003/5 zabudowana jest częścią budynku użytkowego o pow. użytkowej 417,09m2. Działka nr 1003/8 zabudowana jest częściowo budynkiem portierni. Działki nr 2821/11 i 2821/12 są niezabudowane i obejmują odpowiednio powierzchnię 697,00m2 i 1,00m2. Nieruchomości objęte KW [NKW: PO1R/00002887/0],

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1005/19 położona w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej. Działka obejmuje pow. 0,0539 ha i obejmuje zabudowanie w postaci części budynku warsztatowo-magazynowego w zabudowie szeregowej. Nieruchomość obejmuje KW [NKW: PO1R/00042976/3].

Suma oszacowania działek nr 1003/5, 1004, 1003/8, 2821/11, 2821/12, 1006/5, 1005/19 wynosi 3 600 430,00 zł, zaś cena wywołania wynosi  2 700 322,50 zł, rękojmia wynosi 360 043,00 zł;

 

3) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonej działką nr 1006/4 o pow. 0,0732 ha, pow. rawicki, woj. wlkp. Działka nr 1006/4 zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użytkowej 396,57 m2. Nieruchomość obejmuje KW [NKW: PO1R/00042623/4].

Suma oszacowania działki nr 1006/4 wynosi 224 780,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 168 585,00 zł, rękojmia wynosi 22 478,00 zł,

4) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonej działką nr 1006/3 - działka zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 2 106,72 m2.  Nieruchomość obejmuje KW [NKW: PO1R/00042623/4],

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1005/18 położonej w  Rawiczu przy ul. Podmiejskiej. Działka obejmuje pow. 0,0443ha. Działka jest zabudowana. Nieruchomość obejmuje  KW  [NKW: PO1R/00042976/3].

Suma oszacowania działek nr 1006/3, 1005/18 wynosi 1 251 942,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 938 956,50 zł, rękojmia wynosi 125 194,20 zł.

 

II.

 

w dniu 20 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w rejonie ul. Podmiejskiej w Rawiczu 63-900 o pow. 0,0385 ha oznaczona działką nr 1008/4 - tereny przemysłowe. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana z budowlą, która jest trwale związana z gruntem - maszt antenowy. Działka w użytkowaniu wieczystym do 2.08.2100 r. Na nieruchomości ustanowione prawo dzierżawy. Nieruchomość obejmuje KW [NKW: PO1R/00042623/4].

Suma oszacowania działki nr 1008/4 wynosi 51 969,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  38 976,75 zł, rękojmia wynosi 5 196,90 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (65) 545 49 35 wew. 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podmiejska
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone