strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działki w Rawiczu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Rawiczu
Cena wywoławcza: 36 459,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 41/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYCH LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900, w dniu 

 

I.

18 lipca 2016 r. o godz. 9:10

 

odbędą się

 

PIERWSZE LICYTACJE

 

 

następujących nieruchomości oznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz jako tereny przemysłu i usług z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej:

 

1) prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2821/10, 2821/9, 1003/6, 1003/7, 1003/9 położonych w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej, pow. rawicki. Działka nr 2821/10 jest niezabudowana i obejmuje pow. 106,00 m2, działka nr 2821/9 niezabudowana obejmuje pow. 103,00 m2, działka nr 1003/6 niezabudowana obejmuje pow. 195,00 m2, działka nr 1003/7 niezabudowana obejmuje pow. 193,00 m2, działka nr 1003/9 niezabudowana obejmuje pow. 61,00 m2. Dla nieruchomości należącej do dłużnika: Spółdzielnia Inwalidów Rozwój w likwidacji, Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: PO1R/00002887/0].

 

Suma oszacowania działek nr 2821/10, 2821/9, 1003/6, 1003/7, 1003/9 wynosi 48 613,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  36 459,75 zł, rękojmia wynosi 4 861,30 zł;

 

2) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1004, 1006/5 położone w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej, pow. rawicki. Działka nr 1004 zabudowana jest częścią budynku użytkowego o pow. użytkowej 290,13 m2 z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi z halą produkcyjną. Część budynku znajduje się na działce nr 1006/5. Na nieruchomości znajduje się wiata z elementów stalowych o pow. użytkowej 150,00 m2. Działka nr 1006/5 zabudowana budynkiem produkcyjno-warsztatowym o pow. użytkowej 963,86 m2, hala produkcyjna o pow. użytkowej 1042,14 m2, biurowiec o pow. użytkowej 1398,74 m2 oraz łącznik o pow. 61,53 m2. Działki obejmują grunt oddany w wieczyste użytkowanie do 2.08.2100 r. oraz zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość. Nieruchomości położone: 63-900 Rawicz, dla których  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00042623/4],

 

- prawo własności do nieruchomości położonych w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonych jako działki nr 1003/5, 1003/8, 2821/11, 2821/12. Działka nr 1003/5 zabudowana jest częścią budynku użytkowego o pow. użytkowej 417,09 m2. Działka nr 1003/8 zabudowana jest częściowo budynkiem portierni. Działki nr 2821/11 i 2821/12 są niezabudowane i obejmują odpowiednio powierzchnię 697,00 m2 i 1,00 m2. Nieruchomości położone: 63-900 Rawicz, dla których  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   [NKW: PO1R/00002887/0],

 

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1005/19 położona w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej. Działka obejmuje pow. 0,0539 ha i obejmuje zabudowanie w postaci części budynku warsztatowo-magazynowego w zabudowie szeregowej. Działka jest gruntem oddanym w wieczyste użytkowanie do dnia 14.06.2101 r. i zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona: 63-900 Rawicz, dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00042976/3]

należących do dłużnika: Spółdzielnia Inwalidów Rozwój w Likwidacji.

 

Suma oszacowania działek nr 1003/5, 1004, 1003/8, 2821/11, 2821/12, 1006/5, 1005/19 wynosi 3 600 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  2 700 322,50 zł, rękojmia wynosi 360 043,00 zł;

 

3) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonej działką nr 1006/4 o pow. 0,0732 ha, pow. rawicki, woj. wlkp. Działka nr 1006/4 zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użytkowej 396,57 m2. Budynek warsztatowo-magazynowy to pomieszczenia nieużytkowane - była spawalnia.  Działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do 2.08.2100 r. oraz zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość.  Nieruchomość należąca do dłużnika: Spółdzielnia Inwalidów Rozwój w Likwidacji  położona jest: 63-900 Rawicz. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: PO1R/00042623/4].

 

Suma oszacowania działki nr 1006/4 wynosi 224 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 585,00 zł, rękojmia wynosi 22 478,00 zł;

 

4) - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej oznaczonej działką nr 1006/3 - działka zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 2 106,72 m2. Działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do 02.08.2100 r. oraz zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość; dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   [NKW: PO1R/00042623/4],

 

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1005/18 położonej w  Rawiczu przy ul. Podmiejskiej. Działka obejmuje pow. 0,0443 ha. Działka jest zabudowana. Na działce znajduje się część budynku produkcyjno-magazynowego. Działka obejmuje grunt oddany w wieczyste użytkowanie do dnia 14.06.2101 r. i zabudowania stanowiące odrębną nieruchomość; dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: PO1R/00042976/3], należących do dłużnika: Spółdzielnia Inwalidów Rozwój w Likwidacji.

 

Suma oszacowania działek nr 1006/3, 1005/18 wynosi 1 251 942,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 938 956,50 zł, rękojmia wynosi 125 194,20 zł.

 

II.

 w dniu 20 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w rejonie ul. Podmiejskiej w Rawiczu 63-900 o pow. 0,0385 ha oznaczona działką nr 1008/4 - tereny przemysłowe. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana z budowlą, która jest trwale związana z gruntem - maszt antenowy. Działka w użytkowaniu wieczystym do 2.08.2100r. Na nieruchomości ustanowione prawo dzierżawy z Polkomtel 06 z 15.11.2002 lokalizacja 32902 - działka ma zagwarantowany dostęp do drogi publicznej na podstawie art. 1002 k.p.c. Wycena nieruchomości uwzględnia ww. prawo dzierżawy. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny przemysłu i usług z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej. Działka częściowo ogrodzona płotem prowizorycznym wykonanym z płyt betonowych z siatką kolczastą. Do nieruchomości doprowadzona została instalacja elektryczna, pozostałe instalacje są w zasięgu; Dla nieruchomości należącej do dłużnika: Spółdzielnia Inwalidów Rozwój w Likwidacji, Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00042623/4];

 

Suma oszacowania działki nr 1008/4 wynosi 51 969,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 976,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie właściwej dla danej nieruchomości, którą należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na rachunek bankowy kancelarii komornika powinien nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone