strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Nieruchomość rolna o pow. 1,5000 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna o pow. 1,5000 ha
Cena wywoławcza: 9 880,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 916/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR WR1M/00019007/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel. (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

26 lipca 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 19, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 122 – nieruchomość rolna o pow. 1,5000 ha. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych niezabudowanych uprawianych rolniczo, posiada dostęp do drogi publicznej jedynie przez rów, jednakże nie stwierdzono istnienia mostka umożliwiającego przejazd. Dojazd do nieruchomości przez nieruchomości sąsiednie będące własnością osób prywatnych, najprawdopodobniej umownie przyjęty. Działka posiada kształt prostokąta, nieużytkowana, widoczne zakrzewienia i zadrzewienia w pasie przy rowie, przebiegającym przez nieruchomość. Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 122 jest oznaczona symbolem R – tereny rolne. Struktura według konturów – użytków i klas gleboznawczych przedstawia się następująco: ŁIV (łąki trwałe) – pow. 0,50 ha, ŁV (łąki trwałe) – 0,77 ha, W-ŁIV (rowy) – pow. 0,04 ha, W-ŁV (rowy) – pow. 0,11 ha, Lz-ŁV (grunty zadrzewione i zakrzewione) – pow. 0,08 ha,

położonej: Brzostowo, gmina Krośnice 56-320, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00019007/7.

Suma oszacowania wynosi 13 174,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 9 880,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 317,40 zł, najpóźniej do rozpoczęcia licytacji.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt KM 916/12):

PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzostowo
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone