strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomości, Zabrze
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-12
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Zabrze
Cena wywoławcza: 582 889,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4370/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy Jolanta Morys przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu powiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12 lipca 2016 r. o godz. 10:00

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu sala 225, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze przy ul. Kopalnianej 6, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1Z/00032855/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 777 186,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 582 889,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części oszacowania (art. 962 §1 kpc).

Stosownie do treści art. 815 §1 kpc rękojmia powinna być złożona komornikowi w gotówce, poleceniem przelewu na rachunek komornika w:

PKO BP O. w Gliwicach 50 1020 2401 0000 0102 0143 9868

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację ze wskazaniem w tytule wpłaty sygnatury akt komornika; jak również zgodnie z treścią art. 953 §1.4 kpc również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki o wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu w imieniu innych osób powinni posiadać pełnomocnictwo zgodne z art. 977 kpc.

Operat szacunkowy tej nieruchomości będzie wolno przeglądać w kancelarii komornika sądowego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kopalniana
Miasto: Zabrze
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone