strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomości o pow. 3 578,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-09
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 3 578,00 m2
Cena wywoławcza: 355 577,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 9013/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI - W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00042596/7

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod sygnaturą akt Km 9013/14

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 753 57 00) na podstawie art. 1013 (6) k.p.c., 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 sierpnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (działki ewidencyjne o nr 923/1 obręb 1 o powierzchni 3 578,00 m2) położonej w miejscowości Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00042596/7 - stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 711 155,00 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) brutto, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 355 577,50 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy  pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 71 115,50 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art. 871 k.p.c. cenę nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadarzyn
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone