strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM SA
Lokal mieszkalny o pow. 42,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-01
Godzina: 12:05:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,30 m2
Cena wywoławcza: 110 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” SA z siedzibą w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

OGŁASZA

 

przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego  

w Ełku przy E. Orzeszkowej 36A

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 31, zlokalizowanego w Ełku, przy ul. E. Orzeszkowej 36A wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą oraz współwłasności części wspólnych w udziale 101/10000 oraz w tym samym udziale prawo użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00061135/3. Lokal o powierzchni 42,30 m2 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej piwnicy 3,20 m2.

 

Cena wywoławcza: 110 000,00 zł.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie biura Instytucji Filmowej „MAX-FILM” SA w Warszawie przy ul. Panieńskiej 11, w terminie do dnia 5.07.2016 r. do godz. 12:00. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową liczy się data doręczenia pod wyżej wskazany adres.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5.07.2016 r. o godz. 12:05.

 

Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 4.07.2016 r. na konto PKO BP nr: 18 1020 1042 0000 8802 0104 7273.

Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie będą wybrane, zostaną zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu procedury przetargowej.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lub uiszczenia ceny.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo do zmiany warunków przetargu.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonu: (22) 670 21 00 wew. 128 lub 602 253 786 - u pracownika Instytucji Filmowej ,,MAX-FILM” SA w Warszawie – Pana Stefana Wolskiego.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzeszkowej
Miasto: Ełk
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone