strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Lokal mieszkalny nr 39 o pow. 62,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-27
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 39 o pow. 62,20 m2
Cena wywoławcza: 142 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 201/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 lipca 2016 r. o godz. 8:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Limanowej w sali nr 228, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokalu mieszkalnego nr 39 o pow. 62,20 m2. Obejmuje on trzy pokoje, kuchnię, łazienkę oraz WC, położony w: Mszana Dolna, ul. Starowiejska 89B.

Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej. Tytułem prawnym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 189 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 142 425,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, to jest kwotę 18 990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starowiejska
Miasto: Mszana Dolna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone