strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy SR dla Wrocławia Krzyków Bożena Tarnowska
Lokal mieszkalny we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-21
Godzina: 12:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 36 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 699/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

(MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ KOMÓRKA LOKATORSKA)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 lipca 2016 r. o godz. 12:10

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 363/10000 w lokalu niemieszkalnym poł. przy ul. Skarbowców 121a, 121b we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00296376/7. Udział będący przedmiotem licytacji należy do dłużnika (…). Udziałowi odpowiada prawo korzystania z miejsc postojowych nr MP-48 i MP-49 oraz komórki lokatorskiej nr K-8. Miejsca postojowe oraz komórka położone są w piwnicy budynku. Wjazd do garażu od strony zachodniej budynku. Powierzchnia użytkowa miejsca postojowego nr MP-48 wynosi 14,25 m2, powierzchnia użytkowa miejsca postojowego nr MP-49 wynosi 13,55 m2, a powierzchnia użytkowa komórki lokatorskiej nr K-8 wynosi 3,86 m2.

Suma oszacowania wynosi 48 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 820,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752

lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, a operat szacunkowy można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożeny Tarnowskiej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 733 65 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skarbowców
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone