strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal użytkowy we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 229 912,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 899/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński (tel. (71) 799 89 01, e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl) ogłasza, że w dniu

 

8 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mającego siedzibę we Wrocławiu, ul. Świebodzka 5 w sali nr 207 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny (lokal użytkowy) oraz związanego z prawem własności lokalu udziału w wysokości 796/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania działki gruntu objętych księgą wieczystą nr WR1K/00071890/3, położonego: Wrocław, ul. Lwowska 9/1A, dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 205036  [NKW WR1K/00205036/8], stanowiącego na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej własność dłużników.

Nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia, w strefie śródmiejskiej, w dzielnicy Fabryczna, w granicach obrębu ewidencyjnego Grabiszyn, w odległości ok. 2 km od centrum, bezpośrednio przy ulicy Lwowskiej (boczna odchodzącą od ul. Grabiszyńskiej). Budynek wybudowany w 1910 r., w ciągu zwartej zabudowy śródmiejskiej.

Lokal niemieszkalny nr 1A przy ulicy Lwowskiej nr 9, usytuowany jest na dwóch kondygnacjach: na parterze oraz w piwnicy. Główne wejście do lokalu od strony podwórka (strona południowa), natomiast bezpośrednio z ulicy Lwowskiej wejście schodami posadowionymi na gruncie należącym do sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej (użytkowanie na podstawie umowy użytkowania gruntu wraz ze schodami, płatna w wysokości 80zł/m-c).  Łączna powierzchnia użytkowa wg pomiarów z natury dokonanych przez biegłego wynosi 111,11 m2 (oraz pomieszczenie przynależne 2,54 m2) i jest mniejsza o 2,54 m2 od powierzchni użytkowej zapisanej w księdze wieczystej nr WR1K/00205036/8. Istnieją rozbieżności pomiędzy zapisem ilości pomieszczeń lokalu nr 1A oraz położenia lokalu w budynku w dziale I-O księgi wieczystej oraz stanem faktycznym na podstawie oględzin dokonanych przez biegłego: obecnie w lokalu znajdują się pomieszczenia: na parterze - sala sprzedaży - 1 szt., pokój biurowy -  1 szt., pomieszczenie magazynowe - 3 szt., wc - 1 szt., dźwig towarowy - 1 szt., klatka schodowa z piwnicy -  1 szt.; w piwnicy -  korytarz -  1 szt., pomieszczenie magazynowe - 3 szt., co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Według opinii biegłego standard wykończenia i wyposażenia lokalu: niski, funkcjonalność słaba, stan techniczny lokalu: niski. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową (zimnej i ciepłej wody), kanalizacyjną sanitarną, ogrzewanie lokalu: centralne.

Suma oszacowania wynosi 306 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 912,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 655,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w przelewem na rachunek komornika, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. III O. Centrum we Wrocławiu

49 1020 5242 0000 2002 0019 0769.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 799 89 01

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lwowska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone