strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość gruntowa niezabudowana we wsi Ręków
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana we wsi Ręków
Cena wywoławcza: 58 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2336/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI

NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00019836/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowych części nieruchomości należącej do dłużników:

(…) udział 1/4 części prawa własności nieruchomości,

(…)udział 1/4 części prawa własności nieruchomości,

położonej: 55-050 Sobótka, 33, Ręków, działka nr 96, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00019836/5.

Przedmiot licytacji: ułamkowe części prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rolnej, udział 1/4 dłużnika (…), udział 1/4 dłużnika (…). Działka ewidencyjna nr 96, obręb 0012 Ręków, AM-1, położona we wschodniej części wsi Ręków. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową (wschodnim bokiem działka przylega do ulicy utwardzonej nawierzchnią asfaltową) oraz drogą gruntową (północnym bokiem działka przylega do drogi gruntowej).

1. Suma oszacowania udziału 1/4 dłużnika (…) wynosi: 77 500,00 zł, zaś cena wywołania wskazanego udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 125,00 zł.

2. Suma oszacowania udziału 1/4 dłużnika (…) wynosi: 77 500,00 zł, zaś cena wywołania wskazanego udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału, to jest 7 750,00 zł (udział 1/4). Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO SA Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

tytuł przelewu: „rękojmia na licytację-KM 2336/13, imię i nazwisko licytanta, wielkość licytowanego udziału”.

Wpłata rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt. 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 4.07.2016 r. na godz. 10:00.

Komornik informuje, że od dnia 5.07.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami art. 958 kpc współwłaścicielowi nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przysługuje aż do 3 dnia przed licytacją prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od sumy oszacowania.

Przy wniosku o przejęcie wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ręków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone