strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-05
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 2 500 180,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2083/12
Opis:

  

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 sierpnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXIX odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: administracyjno-socjalnym, magazynowym, warsztatowym i budynkiem portierni, położonej przy ul. Piekoszowskiej 390 w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obręb 0003, ark. 5, numerami działek: 608/1, 608/2, 608/3 i 608/4, o łącznej powierzchni 3,4482 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1L/00132723/5.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: (3 049 000,00 zł + 23% VAT): 3 750 270,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 500 180,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 375 027,00 , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piekoszowska
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone