strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. 109,6 m2
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-05
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o pow. 109,6 m2
Cena wywoławcza: 247 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1406/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 sierpnia 2016 r. o godz. 10:10

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXIX odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 109,60 m2,

położonej w Kielcach przy ul. Aleksandrówka 5/1,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obręb 0019, jako działka nr 694/2, o powierzchni łącznej 0,1819 ha. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy, Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kielcach, prowadzi księgę wieczystą KI1L/00002347/5.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 330 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 247 725,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 33 030,00, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Aleksandrówka
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone