strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz
Udział 2/3 w nieruchomości położonej w Krakowie
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 2/3 w nieruchomości położonej w Krakowie
Cena wywoławcza: 247 599,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 14/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali D-23 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

udziału w wysokości 2/3 w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Narvik 52, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr  KR1P/00018878/9.

Udział w wysokości 2/3 w nieruchomości został oszacowany na kwotę 330 132,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 247 599,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę, tj. 33 013,20 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie

zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

www.komornikwkrakowie.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Narvik
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone