strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o pow. 61,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,20 m2
Cena wywoławcza: 194 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4518/15 i inne
Opis:

 

 

 

Sygn. akt KM 4518/15 , 4519/15, 4520/15, 5095/15, 5587/15, 6148/15, KM 1192/16

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lipca 2016 roku o godz. 9:30

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w miejscowości Poznań, os. Armii Krajowej 24/10 posiadające założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu os. Piastowskie 16. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku, lokal środkowy, składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej: 61,20 m2. Księga wieczysta nie jest zaprowadzona. Właścicielem ww. lokalu jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 259 400,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 194 550,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 25 940,00 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 14.07.2016 r. godz. 14:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone