strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Budynek mieszkalny na działce o pow. 1 604 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny na działce o pow. 1 604 m2
Cena wywoławcza: 113 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 235/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00

 

 w Sądzie  Rejonowym  w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI  odbędzie się

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej wolnostojącym domem mieszkalnym oraz stodołą, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 92/2 o powierzchni 1 604 m2, położona w Karnkowie nr 7, gmina Głowno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00074044/7,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 170 000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, to jest kwotę 113 333,33 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy 33/100) złotych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 17 000,00 (słownie: siedemnaście tysięcy) złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (KM 235/15 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytację w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 2078/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Karnków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone