strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Udział 1/2 w prawie wieczystym działki i budynku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w prawie wieczystym działki i budynku
Cena wywoławcza: 202 573,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 668/12 i 966/15
Opis:

 

 

 

Sygn. akt KM 668/12 , KM 966/15

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 lipca 2016 roku o godz. 10:00

- wadium godz. 9:40

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości  opisanej jako udział dłużnika wynoszący 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Poznań, ul. Pyrzyczańska 40, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr KW P02P/00083267/5. Powierzchnia użytkowa budynku 129,40 m2 - działka nr 1/31 o pow. 228 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w piwnicy, w zabudowie szeregowej - segment środkowy, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70. Modernizacja budynku wykonana w 1992-1993 r. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią użytkową budynku mieszkalnego ujawnioną w księdze wieczystej - 122,30 m2 a powierzchnią użytkową ustaloną na podstawie dokumentacji technicznej 129,40 m2. Użytkownikiem wieczystym w udziale wynoszącym 1/2 części jest (…).

 

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi: 607 720,00 zł.

Wartość udziału 1/2 części dłużnika oszacowany jest na kwotę: 303 860,00 zł.

Cena wywołania udziału dłużnika (2/3 ceny oszacowania) wynosi: 202 573,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 30 386,00 zł w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań. Rękojmia może być uiszczona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 19.07.2016 r. godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pyrzyczańska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone