strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działka budowlano-rolna o pow. 2,2700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka budowlano-rolna o pow. 2,2700 ha
Cena wywoławcza: 825,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 518/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 sierpnia 2016 r. godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Małoniż, gmina Łaszczów, oznaczonej numerami działek 181, 401, 264, 265, 285/2, 286 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 2,2700 ha. Działka nr 181 zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz murowanym budynkiem gospodarczym. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00016117/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania działki nr 181 o powierzchni 0,26 ha 38 553,00 zł. Cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 28 914,75 zł. wysokość rękojmi 3 855,30 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 401 o powierzchni 0,12 ha 6 287,00 zł cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 4 715,25 zł wysokość rękojmi 628,70 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 264 o powierzchni 0,90 ha 6 604,00 zł cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 4 953,00 zł wysokość rękojmi 660,40 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 265 o powierzchni 0,55 ha 4 036,00 zł cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 3 027,00 zł wysokość rękojmi 403,60 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 285/2 o powierzchni 0,15 ha 1 101,00 zł cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 825,75 zł wysokość rękojmi 110,10 zł.

 

Suma oszacowania działki nr 286 o powierzchni 0,29 ha 2 128,00 zł cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 1 596,00 zł wysokość rękojmi 212,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Małoniż
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone