strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Działka o pow. 0,3277 ha oraz budynek mieszkalny o pow. 60 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,3277 ha oraz budynek mieszkalny o pow. 60 m2
Cena wywoławcza: 32 559,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2457/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 lipca 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

nieruchomości, których sprzedaż została połączona w jedno postępowanie z uwagi na cel egzekucji i brak przeszkód natury prawnej lub gospodarczej w postaci:

- nieruchomości położonej w miejscowości Rejowiec, stanowiącej w całości własność dłużnika (…) i opisanej jako nieruchomość rolna, częściowo zabudowana o pow. 0,3277 ha, składającej się z:

1. Działka gruntu 919/5 o powierzchni 0,3277 ha,

2. Budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 60 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ZA1K/00048779/3;

- nieruchomości położonej jw. i stanowiącej drogę dojazdową do ww. nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem w udziale wielkości 52/445 części, składająca się z działki gruntu 919/2 o powierzchni 0,0445 ha, która stanowi dojazd do działek przyległych w tym do ww. działki 919/5, dla której Sąd rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ZA1K/00048780/3.

Obie w/w nieruchomości oszacowane są łącznie na kwotę: 43 412,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 32 559,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika -

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie -

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rejowiec
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone