strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal mieszalny o pow. użytkowej 55,66 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszalny o pow. użytkowej 55,66 m2
Cena wywoławcza: 91 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2707/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00021648/6 w udziale 13/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

13/16 niewydzielonej części nieruchomości  to jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 55,66 m2 wraz z udziałem wynoszącym 122/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu  oraz prawo własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze i poddaszu. Na poddasze prowadzą schody drewniane, jednobiegowe. Lokal składa się z parteru i poddasza. Właściciel lokalu posiada prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej – przydomowego ogródka zlokalizowanego we frontowej części budynku oraz pomieszczenia garażu i szopy, znajdujących się w budynku gospodarczym, zlokalizowanych w tylnej części działki. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Gałowo, gmina Szamotuły, ul. Topolowa 14,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00021648/6.

 

Suma oszacowania wynosi 121 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 190,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Topolowa
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone