strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Działka o pow. 1,2200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,2200 ha
Cena wywoławcza: 2 456 156,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 84/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

15 lipca 2016 r. o godz. 13:15

 

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki gruntowej nr 423 o powierzchni 1,2200 ha stanowiącej wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe i grunty orne wraz z zabudową:

 - budynkiem hotelowo-gastronomicznym murowanym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 693,43 m2 w bardzo dobrym stanie technicznym - ZAJAZD "POD SOSNAMI",

- czterema całorocznymi murowanymi budynkami mieszkalnymi, wolnostojącymi, parterowymi z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 52,75 m2 każdy. Trzy budynki są wykończone, jeden w trakcie realizacji, stan surowy otwarty. Budynki w bardzo dobrym stanie technicznym,

- wiatą drewnianą z grillem, na terenie nieruchomości znajdują się cztery stawy rybne o łącznej powierzchni 0,30 ha. Nieruchomość położona jest w Berezce gm. Solina i stanowi współwłasność w częściach ułamkowych dłużników: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00030826/2.

Nieruchomość jest zlokalizowana w terenie częściowo uzbrojonym, wyposażonym w sieci elektryczne, gazowe, studnię głębinową oraz kanalizację wraz z oczyszczalnią ścieków. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry bezpośrednio z drogi wojewódzkiej.

Teren nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Berezka" 1/2003" położony jest w obszarze oznaczonym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej-usługowej symbol MU w części dotyczącej wschodniej części działki o pow. ok. 0,69 ha oraz terenów zieleni ze stawami rybnymi symbol ZS w części dotyczącej zachodniej części działki o pow. ok. 0,53 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 274 875,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:  2 456 156,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 327 487,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr

86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Berezka
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone