strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
Cena wywoławcza: 4 921 824,40
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 23/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

18 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym, położonej w obrębie gruntów miejscowości Rajsk, oznaczonej jako działka nr 857 o powierzchni 2,1665 ha,

dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1P/00092985/1.

Właścicielem  nieruchomości  jest KSB GRUPA SP. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 6 562 432,53 zł (brutto), cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 921 824,40 zł (brutto), rękojmia 656 243,25 zł.

Nieruchomość jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% na zasadzie ustawy o podatku VAT (Dz. U. 177/11 p. 1054 j.t.).

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rajsk
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone