strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wróblowice
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-21
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wróblowice
Cena wywoławcza: 91 120,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 65/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 lipca 2016 r. o godzinie 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wróblowice (działka numer 2/161, arkusz mapy 1, obręb 0023 Wróblowice), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1S/00037089/2, stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość położona jest w części peryferyjnej miejscowości Wróblowice, przy ulicy Sosnowej 14, na terenie osiedla domów jednorodzinnych. Oddalona jest o około 1 km od centrum miejscowości. Nie jest zagospodarowana i ogrodzona.

Dojazd drogą gruntową nieumocnioną, bez chodników i odwodnienia powierzchniowego. Jest uzbrojona w sieci: wodociągową i energetyczną. Na terenie nieruchomości wykonano płytę fundamentową pod budynek mieszkalny. Zaawansowanie robót budowlanych oceniono na 7%. Nieruchomość w ewidencji gruntów stanowią grunty orne klasy RIIIb o powierzchni 0,0595 ha oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp o powierzchni 0,0468 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości to 1 063 m2. W planie miejscowym nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą.

Suma oszacowania wynosi 136 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 120,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 600,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w

PKO BP SA 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sosnowa
Miasto: Wróblowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone