strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Działka 915 316 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka 915 316 m2
Cena wywoławcza: 7 151,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1327/14
Opis:

 

 

 

OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lipca 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103,
15-950 Białystok, w sali nr
XIV odbędzie s

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Sokole gmina Michałowo – obb 0042-Sokole – oznaczonej numerem ewidencyjnym 915 o powierzchni 316 m2, należącej do dłużniczki (…). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/0008915/1.

Suma oszacowania wynosi 9 534,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 151,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 954,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłac w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 17.07.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścart. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. kojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie aściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zosta zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sokole
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone