strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Nieruchomość o pow. 2804 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-28
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 2804 m2
Cena wywoławcza: 283 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1813/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

                                                        28 lipca 2016 r. o godz. 12:00       

 

w kancelarii komornika odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  

należącej  do dłużnika: (…),

położonej: przy ul. Wiązowej w Dębogórze, gmina Czerwonak,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1P/00188850/8.  

 

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, na którą składa się działka ewidencyjna nr 24/8, o powierzchni 2 804 m2, położona w Dębogórze przy ul. Wiązowej. Teren nieruchomości nie jest zagospodarowany, częściowo ogrodzony i zadrzewiony. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni nieutwardzonej.

 

Cena wywołania wynosi: 283 050,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 377 400,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 37 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do terminu licytacji na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 1813/15) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie Kancelarii Komornika w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiązowa
Miasto: Dębogóra
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone