strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działki: o pow. 0,54 ha niezabudowana, o pow. 2,17 ha zabudowana, o pow. 0,43 ha niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki: o pow. 0,54 ha niezabudowana, o pow. 2,17 ha zabudowana, o pow. 0,43 ha niezabudowana
Cena wywoławcza: 766,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2470/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

       działki nr 66/1 o powierzchni 0,54 ha położonej w Biskupicach, gmina Koszyce, powiat proszowicki, objęta KW: KR1H/00038217/6 (I Ns 834/09/N); działka niezabudowana w kształcie prostokąta, grunt lekko nachylony; klasa użytków RI; posiada dostęp do drogi asfaltowej;

 

       działki nr 68 o powierzchni 2,17 ha położonej w Biskupicach, gmina Koszyce, powiat proszowicki, objęta KW: KR1H/00038217/6 (I Ns 834/09/N); działka zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym nr 40 w Biskupicach oraz dwoma blaszanymi garażami i budynkiem drewnianej stodoły; budynek mieszkalny około 30-letni o powierzchni zabudowy 50 m2 i użytkowej około 48 m2 wykonany z drewna, otynkowany, kryty blachą falistą; działka w znacznej części użytkowana rolniczo, stanowi grunt o klasie bonitacji RII, S-RII, B-RII, RIIIa i S-RIIIa; posiada dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej;

 

       działki nr 240/1 o powierzchni 0,43 ha położonej w Biskupicach, gmina Koszyce, powiat proszowicki, objęta KW: KR1H/00038217/6 (I Ns 834/09/N); działka niezabudowana w kształcie wydłużonego prostokąta; klasa użytkowników ŁII i ŁIII; krótszym bokiem przylega do rzeki Szreniawy; posiada dostęp do drogi polnej.

 

Egzekucja prowadzona jest przeciwko dłużnikowi (…) przy uczestnictwie (…).

 

 (Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

Działka nr 66/1 położona w Biskupicach oszacowana jest na kwotę: 8 282,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 211,50 zł.

Działka nr 68 położona w Biskupicach oszacowana jest na kwotę: 76 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 57 000,00 zł.

Działka nr 240/1 położona w Biskupicach oszacowana jest na kwotę: 2 355,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 766,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości – tj.:

          – przy licytacji działki nr 66/1 kwotę: 828,20 zł,

przy licytacji działki nr 68 kwotę: 7 600,00 zł,

przy licytacji działki nr 240/1 kwotę: 235,50 zł,

najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 2470/11” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Biskupice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone