strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal niemieszkalny o pow. 485,30 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-21
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 485,30 m2
Cena wywoławcza: 12 893,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 622/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka (91) 321 21 24 Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 lipca 2016 r. o godz. 12:15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 205 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa własności w udziałach po 1/46 części do lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 2 o powierzchni użytkowej 485,30 m2, znajdującego się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Turystycznej 2a, gmina Międzyzdroje, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości do 1005/10000 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1K/00020343/7. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00039947/7 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal niemieszkalny oznaczony nr 2 wybudowany został w technologii prefabrykowanej ażurowej i stanowi garaż wielostanowiskowy dwukondygnacyjny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym, tynki zewnętrzne typowe, stropodach płaski, wrota uchylne automatyczne, posadzka - wylewka betonowa. Lokal nr 2 znajdujący się na drugiej kondygnacji nie jest ogrzewany, dostępne oświetlenie. Lokal niemieszkalny oznaczony nr 2 składa się z 23 miejsc postojowych o numerach od 24-46 oraz komunikacji. Właściciele w ramach przynależnego udziału (łącznie udział w wysokości do 1/23 części = jedno miejsce postojowe) korzystają na zasadzie wyłączności ze stanowiska postojowego nr 35 o powierzchni 21,10 m2 wraz z przynależną komunikacją.

Udział w wys. 1/46 części należący do (…) oszacowany jest na kwotę: 17 191,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 12 893,25 zł.

Udział w wys. 1/46 części należący do (…) oszacowany jest na kwotę: 17 191,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 12 893,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 1 719,10 zł za każdy udział najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 20 lipca 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Turystyczna
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone