strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Działka 169 o pow. 1255 m2, zabudowana domem 80,11 m2 i innym bud. 43,01 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-27
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka 169 o pow. 1255 m2, zabudowana domem 80,11 m2 i innym bud. 43,01 m2
Cena wywoławcza: 94 994,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 66/02
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

27 lipca 2016 r. o godz. 14:20

 

sala 114, w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako udział 43/80 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 169 o pow. 1 255 m2 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 1373 o pow. użytkowej 80,11 m2 oraz budynkiem „innym niemieszkalnym” nr ewid. 1372  o pow. użytkowej 43,01 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Nowogard, ul. Cmentarna 9  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00007470/3. Niezgodność treści księgi wieczystej w zakresie wysokości udziału należącego do dłużnika widniejącego w dziale II księgi a rzeczywistym stanem prawnym ujawnionym w rejestrze gruntów.

Udział 43/80 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  142 491,00.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 94 994,00 .

Rękojmia wynosi: 14 249,10 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. na konto komornika nr

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Cmentarna
Miasto: Nowogard
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone