strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW PRZEMYSŁAW KAPERA
Lokal 37 Powstańców Śląskich
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal 37 Powstańców Śląskich
Cena wywoławcza: 135 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 511/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysław Kapera zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 112 VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wroawia-Krzyków przy ul. Poznańskiej 20 we Wroawiu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odbną nieruchomość oznaczony nr 37 położonej w: Wroaw, przy ul. Powstańców Śląskich 105, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną Ksgę Wieczys nr WR1K/00299646/2 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 135 750,00 zł.

 

Przyspucy do licytacji zobowiązany jest ożyć rękojm w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 18 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na rachunek bankowy komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wroawiu

74 1020 5226 0000 6402 0428 4980

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upownienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można ogd w dniu: 9.08.2016 r. od godz. 10:00 do 10:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta pospowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w dla Wrocławia-Krzyków do I Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wgdu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie ożą dowodu, wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomci lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ksdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia s postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 796 49 90

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców Śląskich
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone