strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska
Lokal mieszkalny o pow. 47,33 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-14
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,33 m2 
Cena wywoławcza: 80 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 405/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 16  Szczecinie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość będącego lokalem mieszkalnym nr 4 o powierzchni użytkowej 47,33 m2 znajdujący się w Policach przy ul. Cisowej nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 6 o powierzchni 7,30 m2 oraz pomieszczeniem przynależnym –komórką nr 4 o powierzchni 23,94 m2; dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr SZ2S/00041839/8; lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 93/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ2S/00031106/8.

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 47,33 m2 znajduje się na I piętrze w budynku 1-piętrowym z oknami wychodzącymi na jedną stronę świata, tj. na południową. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, łazienki  i kuchni. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne – piwnica nr 6 o powierzchni 7,30 m2 oraz pomieszczenie przynależne – komórka nr 4 o powierzchni 23,94 m2;

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 120 800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset złotych, 00/100).

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 80 533,33 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote, 33/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, to jest 12 080,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych, 00/100).

 

Rękojmia może zostać złożona w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

ING Bank Śląski SA O. w Szczecinie ul. Wyszyńskiego 1: 65 1050 1559 1000 0092 0349 7210.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanną Wróblewską. prowadzącą Kancelarię komorniczą przy ul. Ledóchowskiego 19 w Szczecinie (nr tel. (91) 484 49 84 lub e-mail: komornik@komornik-szczecin.eu).

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Cisowa
Miasto: Police
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone