strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Udział 1/2 w prawie wieczystym działki 0,2200 ha i budynków 145,00 m2, 136,70 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w prawie wieczystym działki 0,2200 ha i budynków 145,00 m2, 136,70 m2
Cena wywoławcza: 263 656,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2355/13 i 2382/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 lipca 2016 roku  o godzinie 10:00

 

w sali nr  200  Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

I licytacja nieruchomości

 

opisanej jako udział dłużnika wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka nr 170 o pow. 0,2200 ha, położonej w miejscowości Jasin przy ul. Wrzesińska 86, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr Kw: PO2P/00012240/2 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość zabudowana  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i budynkiem garażowo-gospodarczym. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 145,00 m2, budynek garażowo-gospodarczy o pow. użytkowej 136,70 m2, prawo własności gruntu działki nr 170 o pow. 0,2200 ha.

Właścicielem  w/w nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 części  jest (…).

 

Cała nieruchomość oszacowana została na kwotę: 702 788,00 zł.

Udziału dłużnika wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę 351 394,00 zł, w tym wartość rynkowa 1/2 udziału dłużnika w gruncie wynosi 203 863,00 zł.

Cena wywołania (3/4 ceny oszacowania) udziału dłużnika wynosi: 263 545,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 35 139,40 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w:

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40109 02734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 21.07.2016 r. godz. 14:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrzesińska
Miasto: Jasin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone