strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Działki o pow.  8 400 m2, 11 800 m2, 8 600 m2, 6 100 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow.  8 400 m2, 11 800 m2, 8 600 m2, 6 100 m2
Cena wywoławcza: 11 895,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1735/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

7 września 2016 r. o godz. 8:40

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Leśniczówka, gm. Bychawa, w postaci:

1. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 183/1, o pow. 8 400 m2, o szer. 23 m. Dojazd do działki odbywa się drogą ulepszoną kamieniami. Działka przeznaczona jest w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – RPz, w części pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 i w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – RP.

Suma oszacowania: 18 480,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 13 860,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 848,00 .

2. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 60, o pow. 11 800 m2, o szer. 21 m. Dojazd do działki odbywa się drogą ulepszoną kamieniami. Działka przeznaczona jest w części na zabudowę zagrodową - 1Mr, w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – RPz i w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – RP.

Suma oszacowania: 25 960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 19 470,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 596,00 zł.

3. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 96/1, o pow. 8.600 m2, o szer. 17 m. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową. Działka przeznaczona jest w części na zabudowę zagrodową – 2Mr, w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – RPz i w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – RP.

Suma oszacowania: 19 780,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 14 835,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 978,00 zł.

4. niezabudowanej działki gruntu ornego o nr ew.: 182/1, o pow. 6 100 m2, o szer. 32 m. Dojazd do działki odbywa się drogą ulepszoną kamieniami. Działka przeznaczona jest w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – RPz i w części pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250.

Suma oszacowania: 15 860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 11 895,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 586,00 zł.

Do działek nie są wykonane żadne przyłącza. W pasie drogi publicznej przebiega linia energetyczna, wodna i telefoniczna. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00034350/3.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Leśniczówka gm. Bychawa
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone