strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomości o pow. 2, 0528 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 2, 0528 ha
Cena wywoławcza: 301 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 316/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI - W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00054571/3

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Kms 316/13

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 753 57 00) na podstawie art. 1013 (6) k.p.c., 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 2,0528 ha, w księdze wieczystej 2,0328 ha) położonej w miejscowości Borzęcin Duży, gm. Stare Babice przy ul. Kosmowska,
05-083 Borzęcin Duży
, dla której S
ąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00054571/3 - stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 602 800,00 zł (słownie: sześćset dwa tysiące osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 301 400,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy  czterysta złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 60 280,00 zł (słownie: sześćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art. 871 k.p.c. cena nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kosmowska
Miasto: Borzęcin Duży
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone