strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Lokal mieszkalny w Karłowicach
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Karłowicach
Cena wywoławcza: 91 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1216/14
Opis:

 

 OBWIESZCZENIE

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego Ewa Tamara Szuber-Bednarz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu, w sali nr 200, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Karłowicach (gmina Swarzędz) przy ul. Kasztanowej 4, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00172169/9.

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużników (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122 000,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 91 500,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 12 200,00 zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem licytacji w gotówce w kasie Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego w Poznaniu przy ul. Tomickiego 1/5 lub wpłacić na konto komornika:

PKO BP SA 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833

bądź w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w postaci operatu szacunkowego w godzinach pracy kancelarii oraz w dniu 27 lipca 2016 r. w godz. 14:00-15:00. Ponadto akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Karłowice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone