strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Lokal mieszkalny o pow. 51,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-27
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,20 m2
Cena wywoławcza: 30 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 79/03
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 lipca 2016 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Złotoryjskiej 33/2 gm. Lwówek Śląski. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wzniesionego w połowie XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,20 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 47,30 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1511/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka gruntu 149/1 i 149/2 o łącznej powierzchni 0,3000 ha) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00030997/0). Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

 

Dla przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00033992/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  41 000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 30 750,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4 100,00 zł w gotówce w Kancelarii do godz. 11:00 lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym

 przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika).  Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Złotoryjska
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone