strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CTM - LUPONIOGROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości – CTM LUPONIOGROPUP
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-09
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – CTM LUPONIOGROPUP
Cena wywoławcza: 190 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości CTM – LUPONIOGROUP Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 32 zaprasza do udziału w konkursie ofert.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,4650 ha (działka nr 132/2, KW nr LD1G/00047796/5) położonej w Głownie – 14 km od węzła Stryków (skrzyżowanie A1 i A2), przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi, działalność przemysłową oraz magazynowo-składową.

 

Cena wywoławcza wynosi 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym podatek VAT.

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości CTM – LUPONIOGROUP” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto upadłego w PKO BP SA nr 25 1440 1244 0000 0000 1688 0159. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 441 212 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2016 r.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głowno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone