strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Krzos Piotr SPRINGER w upadłości
Postępowanie upadłościowe firmy Krzos Piotr „Springer”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie upadłościowe firmy Krzos Piotr „Springer”
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 227/16 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Krzos prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzos Piotr „Springer” w Warszawie (PESEL: 69082013139).

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 368/16. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandrę Ziółkowską-Majkowską oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6).

Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 368/16).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone