strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski
Lokal produkcyjny o pow. 269,43 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal produkcyjny o pow. 269,43 m2
Cena wywoławcza: 183 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 326/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi: PAIE Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Goliana 1 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3 w sali nr 12 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu produkcyjnego położonego w Rydułtowach, ul. Podleśna 63/2,

pomieszczenia w kondygnacji parter, o powierzchni 269,43 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim nr GL1W/00051199/4

oraz związany z nim udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej GL1W/00039874/0.

 

Lokal produkcyjny położony w Rydułtowach przy ul. Podleśnej 63. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek usytuowany jest na działce ogrodzonej, o nieregularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Podleśnej. Teren działki częściowo utwardzony kostką betonową. Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, wodociągowa, telefoniczna, kanalizacyjna miejska i lokalna (szambo). Budynek, w którym znajduje sie lokal produkcyjny został wybudowany w roku 1886, rozbudowany i nadbudowany w roku 1996. Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, z piętrem mieszkalnym.. Lokal produkcyjny zajmuje parter budynku. Lokal produkcyjny składa się z pomieszczeń produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych i biurowych, korytarza oraz łazienki z wc. Był wykorzystywany do produkcji branży spożywczej-obecnie nie jest prowadzona działalność. Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych wyłożone są terakotą i płytkami lastrykowymi, ściany do 1,8m z płytek ceramicznych, okna pcv i aluminiowe, stolarka drzwiowa drewniana i pcv, jedna brama stalowa unoszona. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną ( oświetleniową i siły), wodną, kanalizacyjną, telefoniczną i c.o. z grzejnikami stalowymi typu "Purmo". Zasilenie centralnego ogrzewania odbywa się z pieca zlokalizowanego w piwnicy budynku - piwnica budynku jest przynależna do lokalu zlokalizowanego na piętrze. Lokal w dobry stanie technicznym, lecz nie był od dłuższego czasu użytkowany. Wyłączono instalację siły. W grudniu 2005r przeprowadzono ostatni remont z tytułu szkód górniczych. Zarząd wspólną nieruchomością należy wspólnie do właścicieli lokalu Nr 1 i nr 2 w KW 51199W.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 244 000,00 zł netto.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 183 000,00 zł netto.

Komornik informuje, iż zgodnie z art 1 ust 1 pkt 1, art. 2 pkt 4, art. 4 pkt 1, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, 1045, 1322) nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) za wyjątkiem zwolnienia przewidzianego w w/w ustawie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24 400,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podleśna
Miasto: Rydułtowy
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone