strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Traffic - Capital Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 16:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż wierzytelności
Cena wywoławcza: 900,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO

 

Syndyk Masy Upadłości Traffic-Capital Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu, ogłasza o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, za cenę nie niższą od kwoty 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), przysługujących upadłemu od:

 

- Wioletty Hajdukiewicz - należność główna – 4 771,29 zł,

- Aleksandra Osysek - należność główna – 6 494,40 zł,

- Manufaktura Dekor Sp. z o.o. w likwidacji - należność główna – 97 084,40 zł,

- Przedsiębiorstwo Fleksograficzne FLEXOKOLOR Sp. z o.o. – należność główna – 50 000,00 zł,

- Jacka Jendroszczyk - należność główna – 2 928,00 zł, przy czym wierzyciel na poczet ww. należności otrzymał łącznie kwotę 1 372,26 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – X GUp 28/13/9”, i dostarczona w kopercie do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu do Kancelarii).

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Dopuszczalne są wyłącznie oferty obejmujące wszystkie sprzedawane wierzytelności (cały pakiet). Wszelkie informacje o wymogach jakie winna spełniać oferta oraz o warunkach uczestnictwa w przetargu ofertowym są udzielane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: syndyk.mleski@interia.pl. Inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 154 587. Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie przetargu ofertowego, bez podawania przyczyn.

Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego  z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ulica Warszawskiej 1/7, w dniu 15 lipca 2016 r. o godzinie 16:30.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone