strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski
Lokal w Karłowicach, Kasztanowa 10
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-02
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Karłowicach, Kasztanowa 10
Cena wywoławcza: 78 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2215/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32, odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Karłowicach przy ul. Kasztanowej 10 wraz z udziałem wynoszącym 1/52 części w nieruchomości wspólnej (prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku), zapisanej w księdze wieczystej, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW PO2P/00115372/8, a należącej do dłużników (…).

 

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę: 117 600,00 zł.

Cena wywołania wynosi 78 400,00 zł i stanowi 2/3 ceny oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację do godz. 15:30, lub w dniu licytacji w Sądzie od godziny 9:00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP SA I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Karola Marcinkowskiego 32 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Karłowice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone