strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 107,70 m2  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 107,70 m2  
Cena wywoławcza: 24 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2101/11
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

26 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia ze strychem o łącznej powierzchni użytkowej 107,70 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wodną (ze studni własnej), kanalizacyjną (do szamba bezodpływowego), ogrzewanie piecowe i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchniach 192 m2 i 160 m2, położonej w miejscowości Pasternik, gm. Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00028097/8. Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą na rzecz osoby trzeciej.

 

Suma oszacowania z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą wynosi 37 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pasternik
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone