strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Przasnyszu Tomasz Izydorczyk Kancelaria Komornicza Makowie Mazowieckim
Działki położone w Makowie Mazowieckim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-25
Godzina: 12:35:00
Przedmiot sprzedaży: Działki położone w Makowie Mazowieckim
Cena wywoławcza: 2 016 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 238/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Tomasz Izydorczyk (tel. (29) 717 06 17) ogłasza, że dnia

 

25 lipca 2016 r. o godz. 12:35

 

w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu mającego siedzibę przy Świerkowej 7, w sali nr 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną własność,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Przasnyska 58,

dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00005350/5.

Nieruchomość zlokalizowana jest  w północnej, peryferyjnej części miasta, w odległości około 1,3 km od ścisłego centrum Makowa Mazowieckiego. W sąsiedztwie opiniowanych nieruchomości dominują tereny zabudowane o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej oraz zabudowa o funkcji mieszkalnej, tylna część nieruchomości graniczy także z terenami rolnymi. Działki nr 78/2, 79/8 zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 57, natomiast działka nr 79/4 zlokalizowana jest w odległości około 230 m od drogi krajowej nr 57. Działka 78/2 – niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni wynoszącej 413 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Przasnyskiej oraz dostęp do wodociągu miejskiego, energii elektrycznej, a także zakładowych sieci kanalizacji sanitarnej i ciepłociągu. Działka 79/4 – zabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu i powierzchni wynoszącej 1942 m2. Przedmiotowa działka posiada dostęp do działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną ulicę zbiorczą oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Działka 79/8 – o nieforemnym kształcie i powierzchni wynoszącej 11995 m2. Działka zabudowana budynkami wykorzystywanymi do celów działalności gospodarczej, na które składają się: budynek biurowy, trzy budynki produkcyjne oraz budynek garażowy. Na terenie działki znajduje się także budynek stacji transformatorowej, budynek kontenerowy w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym (do rozbiórki) oraz komin o wysokości 26 m. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym wraz z działkami sąsiednimi, które w przeszłości stanowiły jedno przedsiębiorstwo. Część terenu działki przeznaczona na piesze i jezdne ciągi komunikacyjne utwardzona. Pozostała niezabudowana i nieutwardzona część terenu działki przeznaczona na trawniki z miejscowo występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Teren nieruchomości oświetlony za pomocą lamp mocowanych na żelbetowych słupach. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Przasnyskiej oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Ponadto na terenie działki znajduje się sieć ciepłociągów, którymi z kotłowni zakładowej jest dostarczane ciepło do poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości.   

 

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek o nr 79/4, 79/8 wraz z prawem własności naniesień na gruncie wynosi 2 688 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 016 000,00.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 268 800,00 zł.

Suma oszacowania prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki o nr 78/2 wynosi 9 000,00  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 900,00 zł.

Suma oszacowania całej ww. nieruchomości wynosi 2 697 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 2 022 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 269 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Ostrołęka 92 1020 3802 0000 1702 0052 3183

najpóźniej w dniu (roboczym) poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 22.07.2016 r.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przasnyska
Miasto: Maków Mazowiecki
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone