strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
Cena wywoławcza: 11 669,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 100/03
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

25 lipca 2016 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędą się:

 

 

- godz. 10:00 - KMP 100/03 i KMP 24/08

 

PIERWSZA     LICYTACJA

 

działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 29, 291 (ujawniona w księdze wieczystej jako działka 289), 464/1, 464/2, 505 Obręb 18-Mstyczów o łącznej powierzchni 3,4300 ha. Ponadto ujawniona w księdze wieczystej działka o numerze 290 została sprzedana). Działka numer 29 to grunt leśny o pow. 0,8100 ha. Częścią składową działki jest drzewostan sosnowy 25-letni  oraz 58-letni, brzozowy 18-letni, dębowy 25-letni. Działka numer 291 stanowi grunt budowlano-rolny o pow. 1,2900 ha. Działka numer 464/1, w części północnej, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym oraz budynkiem mieszkalnym drewnianym oraz stodołą drewnianą o pow. 0,6500 ha. Część rolna działki nie jest użytkowana. Działki numer 464/2  o pow. 0,1500 ha i 505 o pow. 0,5300 ha położone są na terenach przeznaczonych pod zbiornik retencyjny. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta: KI1J/00033034/2.

Wartość  nieruchomości oszacowana  jest na kwotę:  166 002,00  zł.

Cena wywołania wynosi: 124 500,00 zł. Wartość rękojmi: 16 601,00  zł.

 

- godz. 10:30 - KMP 33/14

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana  we wsi Klimontówek gmina Sędziszów. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 254/2/ Obręb 12-Klimontówek o powierzchni 0,0600 ha. Działka numer 254/2 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną oraz sieć wodociągową. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00004644/9.

Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę:  39 287,00  zł.

Cena wywołania wynosi: 29 466,00 zł. Wartość rękojmi: 3 929,00 zł.

 

 

- godz.11:00 - KM 120/15 i KM 215/16

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność (…), położonej w miejscowości Brynica Sucha, gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 144/4 i 168/2 Obręb 17 - Brynica Suc      ha o łącznej powierzchni 1,3244 ha, dla której w Wydziale ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta numerze KW KI1J/00026865/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 15 558,29 zł.

Cena wywołania wynosi – 11 669,00 zł. Wartość rękojmi – 1 556,00 zł.

 

 

- godz. 11:30 – KM 843/15

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 położonego w Sędziszowie na Osiedlu Sady 14 o powierzchni  57,67 m2, znajdującego się na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00052545/6.

Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni użytkowej 7,03 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124 350,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 93 263,00 zł. Wartość rękojmi wynosi – 12 435,00 zł.

 

- godz. 12:00 - KM 246/14

 

                                                              PIERWSZA  LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem, położonej w Sędziszowie przy ul. Klonowej 8, składającej się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 16/8 Obręb: 1 Sędziszów o powierzchni 0,0724 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00043393/9.

Wartość udziału 1/2 części w nieruchomości wynosi  101 411,12 zł.

Cena wywołania wynosi – 76 059,00 zł. Wartość rękojmi  - 10 142,00 zł.

 

- godz. 12:30 - KMP 41/12

 

PIERWSZA     LICYTACJA

 

1. udziału 1/2 części w  nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki numer 724 o powierzchni 0,2400 ha położonej we wsi Dąbie gmina Włoszczowa. Działka stanowi grunt rolny. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1W/00052463/8.

2. udziału 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek numer 118 o pow. 0,0600 ha, nr 159 o pow. 0,1900 ha, nr 217 o pow. 0,4500 ha, nr 293 o pow. 0,0300  ha, nr 326 o pow. 0,0100  ha, nr 336 o pow. 0,0400 ha, nr 339 o pow. 0,1500 ha, nr 571 o pow. 0,0500 ha, nr 576 o pow. 0,1200 ha, nr 588 o pow. 0,0900 ha, nr 589 o pow. 0,3600  ha , łączna powierzchnia 1,5500 ha położonej we wsi Kwilina gmina Radków. Działki numer 118, 159, 336, 339, 571, 576 to grunty rolne, nieużytkowane rolniczo. Działka nr 118 jest zalesiona, znajduje się na niej drzewostan sosnowy w wieku ok. 15 lat. Działka nr 293, 326 to grunty niezabudowane przeznaczone  pod zabudowę jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową. Działka nr 588 i część działki nr 589 są zalesione, znajduje się na nich drzewostan sosnowy w wieku 12-15 lat.  Działka nr 217 od strony wschodniej została zagospodarowana pod zabudowę mieszkaniową. Częściami składowymi działki są: budynek mieszkalny murowany, budynek mieszkalny drewniany, budynek stodoły z dobudowanymi do niej szopami, budynek gospodarczy oraz trzy szopy drewniane. Ponadto na nieruchomości znajduje się studnia . Działka położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Część zachodnia działki nie jest użytkowana. Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1W/00052433/9 w załączeniu przesyła zawiadomienie o przystąpieniu do opisu i oszacowania.

 

1. Wartość  udziału 1/2  w nieruchomość  położonej we wsi Dąbie gmina Włoszczowa oszacowana jest na kwotę:  1 225,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 919,00  zł. Wartość rękojmi: 123,00  zł.

2. Wartość  udziału 1/4  w nieruchomość  położonej we wsi Kwilina gmina Radków oszacowana jest na kwotę: 61 594,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 46 196,00 zł. Wartość rękojmi: 6 160,00 zł.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mstyczów, Klimontówek, Brynica Suc, Sędziszów, Dąbie
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone